Elżbieta i Tadeusz Ogłuszka 11-440 Reszel
Pieckowo 7

695 897 167601 431 692

ogluszka05@gmail.com

nr konta:22 1020 3639 0000 8902 0194 3729